23 000

Obsloužení klienti

9,5 mld. Kč

Celkový objem vyřízených hypoték v r. 2013

92

Obchodních míst po celé ČR

15

Léta zkušeností

 

Úrokové sazby

Úrokové sazby jsou ukazatelem ceny peněz. Vyjadřují míru dluhu, kterou dlužník musí věřiteli zaplatit, a to za stanovený čas. Jde o poměr mezi velikostí úroku a zapůjčeného kapitálu. Nejčastěji se udávají v % p.a. (v procentech ročně).

Nízké úrokové sazby pomáhají ekonomice tím, že firmy si půjčují na investice a domácnosti na spotřebu, ekonomika tak roste.  Úrokové sazby bank závisí na úrokových sazbách mezibankovního trhu. Úrokové sazby na mezibankovním trhu se odvíjí od úrokových sazeb centrální banky (v ČR je to ČNB).

Úrokové sazby centrální banky

Centrální banka stanovuje tři druhy úrokových sazeb: repo sazba, diskontní sazba a lombardní sazba.

Repo sazba

Repo sazba je sazba vyhlašovaná na dva týdny a řídí se jí krátkodobé úrokové sazby. Repo sazbou se úročí vklady komerčních bank u centrální banky. Když je repo sazba vyšší, banky preferují ukládat peníze do centrální banky před jejich půjčováním firmám a domácnostem. Ekonomika tak zpomaluje, neboť se jí nedostává peněz.

Diskontní sazba

Diskontní sazba je úroková sazba centrální banky, kterou se úročí vklady bank „přes noc“. Jde o pomyslné dno krátkodobých úrokových sazeb. Centrální banka umožňuje bankám uložit svoji přebytečnou likviditu (bez zajištění) a ta je úročena právě diskontní sazbou.

Lombardní sazba

Lombardní sazba je úroková sazba, za kterou centrální banka půjčuje komerčním bankám „přes noc“ oproti zástavě cenných papírů Této možnosti komerční banky využívají obvykle tehdy, nemají-li na mezibankovním trhu jiné příležitosti pro půjčení peněz. Lombardní sazba je nástrojem centrální banky, kterým se reguluje oběh peněz. Zvýšení lombardní sazby má za následek zdražení peněz, banky si pak půjčují méně. Jde pak o tzv. restriktivní politku.

PRIBOR

Úrokové sazby a jejích výše na mezibankovním trhu jsou určovány podle délky splatnosti tzv. PRIBORem. Jde o zkratku Prague Interbank Offered Rate. PRIBOR je úroková sazba, za kterou si mezi sebou půjčují banky. Výše PRIBORu v jednotlivých délkách splatnosti je uveřejněna na stránkách ČNB.

Mezibankovní sazby jsou pak určující pro úrokové sazby pro klienty. Banky k nim připočítávají různé přirážky (náklady banky, rizikové přirážky, ziskové přirážky banky atd.). Od mezibankovních sazeb se odvíjí cena hypotéky nebo třeba spotřební úvěry.

Úrokové sazby hypoték

fixace 1 rok 3 roky 5 let variabilní
 

1,59%

1,59%

1,59%

1,59%

Bezplatná schůzka

1000 znaků vlevo

Chci poradit
1000 znaků vlevo