23 000

Obsloužení klienti

9,5 mld. Kč

Celkový objem vyřízených hypoték v r. 2013

92

Obchodních míst po celé ČR

15

Léta zkušeností

 

Úrokové sazby variabilní

Variabilní úrokovou sazbu banky obvykle stanovují součtem mezibankovní úrokové sazby PRIBOR a přirážky, která je konstantně stanovená pro celou dobu splatnosti hypotéky. Cenou za jistotu spojenou s fixní úrokovou sazbou, kdy úrokové riziko nese hypoteční banka, je právě vyšší úroková sazba. U variabilní úrokové sazby je nutné vytvářet adekvátní finanční rezervy, kterými je možné krýt případný nečekaný nárůst úrokových sazeb, a tedy vyšší měsíční splátky. S ohledem na to, že banky stanovují fixní úrokové sazby tak, aby z dlouhodobého hlediska z hypotečních úvěrů generovaly s přiměřeným rizikem odpovídající zisk, měla by obvykle v delším časovém horizontu být výhodnější plovoucí úroková sazba, ovšem ne vždy to platí a existuje celá řada faktorů, které je potřeba zvážit.

Fixní, nebo variabilní úroková sazba?

Základními faktory při rozhodování mezi fixní a plovoucí úrokovou sazbou by měly být aktuální výše úrokové sazby a předpoklad jejího vývoje do budoucna, splatnost hypotéky a výše přirážky pro stanovení variabilní sazby. Hlavní výhodou fixované úrokové sazby je jistota výše splátky a možnost přesněji plánovat pravidelné výdaje, jedinou nejistotou je výše úrokové sazby, kterou banka stanoví pro další fixační období. Jednou z výhod variabilní úrokové sazby je možnost kdykoliv úrokovou sazbu zafixovat dle smluvně stanovených pravidel. A pak refinancování hypotéky: možnost kdykoliv od banky odejít je také lákavé...

Variabilní úroková sazba není pro každého

Variabilní úroková sazba je obecně vhodnější pro bonitnější klienty s aktivním přístupem k řízení vlastních financí a investic. U plovoucí úrokové sazby je nutné alespoň rámcově sledovat vývoj úrokových sazeb na finančních trzích a být připraven v případě potřeby adekvátně reagovat. Hypotéka s fixovaným úrokem je vhodnější pro klienty s konzervativnějším přístupem k riziku. Při aktuálních historických minimech úrokových sazeb hypotečních úvěrů lze do budoucna předpokládat spíše jejich růst, proto se v současnosti zdá vhodnější volba rozumně dlouhého fixačního období. Ve prospěch pevné úrokové sazby momentálně svědčí i velmi nízké tří a pětileté úrokové sazby – banky se spíše klienty snaží udržet a již nenabízí mimořádně výhodné roční fixace. Hypotéka je každopádně významným závazkem na dlouhé období a volba konkrétního hypotečního produktu by měla vždy být učiněna velmi zodpovědně a na základě kvalifikovaných doporučení – každopádně se proto vyplatí věc konzultovat s odborníkem znalým aktuální situace na hypotečním trhu.

Úrokové sazby hypoték

fixace 1 rok 3 roky 5 let variabilní
 

1,59%

1,59%

1,59%

1,59%

Bezplatná schůzka

1000 znaků vlevo

Chci poradit
1000 znaků vlevo